Gudstjenester

Noter:

Der er sogneindsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp søndag 12. marts.

Børnegudstjeneste onsdagene 8. marts, 5. april, 3. maj og 7. juni kl. 11.

Kirkekaffe søndagene 23. april, 11. juni.

Garnison Sogns menighedspleje holder sit årsmøde i forlængelse af kirkekaffen 23. april. Dagsorden er fremlagt på kontoret ugen forinden.

Kirkefrokost søndag 7. maj. Emne: Begravelse/bisættelse.