KirkeBio København 2016-2017

Velkommen i KirkeBio København.

Sæson 2016-2017 er godt i gang. Stedet er som hidtil Sankt Jakobs Kirkes Sognegård på Østerbrogade 59, og forestillingerne begynder kl. 16:00 på følgende mandage: 5. sept., 3. okt., 7. nov. og 5. dec. 2016 samt 9. jan., 6. feb., 6. marts, 3. april og 1. maj 2017. Programmet omfatter bl.a. to film af Bille August. Hele programmet kan hentes her.

Kun medlemmer har adgang til KirkeBio København. Vi er en filmklub. Medlemskab for sæsonen 2016-2017 koster 300 kr.. Beløbet bedes indbetalt til Jyske Bank 5013 - 1400603 med tydelig angivelse af hvem det er betaling for.
Kontant betaling kan i særlige tilfælde finde sted ved én af kirkebios forestillinger.
Spørgsmål bedes rettet til sekretær Bo Torp Pedersen, helst på e-mail botorpp (at) outlook.com - undtagelsesvist på tlf. 2572 0433.
.
Alle er velkomne som medlem i KirkeBio København. Filmklubben er et samarbejde mellem flere sogne i Holmens og Østerbro Provsti. Det er klubbens formål at vise film, som formidler gode historier med "noget på hjerte" – eksistentielle og medmenneskelige temaer, som engagerer og vækker til eftertanke og diskussion. Hver film får en kort  introduktion med på vejen, og der indbydes altid til samvær og samtale efter filmvisningen.

Arbejdsudvalget bag KirkeBio København består af Rasmus Nøjgaard (Sankt Jakobs Kirke), Niels Blomgren-Hansen og Merete C. Westergaard (Garnisonskirken), Bo Torp Pedersen (Kastelskirken), Johan Haastrup og Astrid Skov-Jakobsen.

November 2016