Kirkehøjskole i Holmens & Østerbro Provsti

 

KIRKEHØJSKOLEN – i Holmens & Østerbro Provsti
Hovedtemaet er fortsat ’Ligheder og uligheder mellem os og dem – sagligt set!’
I anledning af reformationsjubilæet går vi ’rundt om’ Luther og beskæftiger os med emner, som normalt ikke er særlig belyst.

Lørdag 30. september kl. 10:
Kirkebegrebet mellem de romersk-katolske, de evangelisk-lutherske og de reformerte (calvinistiske).
Ved cand. theol. Rose-Marie Frost-Christensen, fremstående medlem af den fransktalende reformerte menighed i København.

Lørdag 28. oktober kl. 10:
Nadverlæren mellem den romersk-katolske, den evangelisk-lutherske og den reformerte kirke. Ved professor, dr. theol. Bent Flemming Nielsen, Københavns Universitet.

Lørdag 25. november kl. 10:
FØRreformatoriske, evangeliske bevægelser.
Ved professor emer., dr. phil. Brian McGuire, RUC.

Foredragene holdes i Garnisons Kirkes menighedshus, Sct. Annæ Plads 4, 1250 K. med efterfølgende frokost.
Pris for deltagelse: 300 kr. pr. semester. Tilmelding er nødvendig og skal ske til kordegnekontoret på samme adresse, tlf.: 33 91 27 06 eller e-mail: sll@km.dk
Redaktion: Helene Dam, Else Hviid, Sahra L. Lindeberg og Claus Oldenburg.