Kirkehøjskole i Holmens & Østerbro Provsti

 

KIRKEHØJSKOLEN – i Holmens & Østerbro Provsti
Hovedtemaet er  ’Ligheder og uligheder os internt – sagligt set!’

Dansk kirkeliv

  • Lørdag den 29. september kl. 10: Hvad med det åndelige menneske? - et filosofisk forsvar for det grundtvigskes aktualitet. Ved valgmenighedspræst, dr.theol. Niels Grønkjær, Vartov.
  • Lørdag den 27. oktober kl. 10: Missionen - om helliggørelse. Ved sognepræst Henrik Højlund, Kingos Kirke.
  • Lørdag den 24. november kl. 10: Eksistensteologien. Ved sognepræst Sørine Gotfredsen, Jesuskirken.
Foredragene holdes i Garnisons Kirkes menighedshus med efterfølgende frokost.
Pris for deltagelse: 300 kr. pr. semester. Tilmelding er nødvendig og skal ske til
kordegnekontoret på samme adresse, tlf.: 33 91 27 06 eller e-mail: sll@km.dk
Redaktion: Helene Dam, Else Hviid, Sahra L. Lindeberg og Claus Oldenburg.