Kirkehøjskole i Holmens & Østerbro Provsti

KIRKEHØJSKOLEN – i Holmens & Østerbro Provsti
Højskolens tema er Ligheder og uligheder mellem os og dem – sagligt set!
På den baggrund har vi gennemført en række komparative foredrag, i efteråret under titlen Mystik.

I vinteren 17 fortsætter kirkehøjskolen under titlen Det Hellige.

Lørdag 25. marts kl. 10: Det hellige rum. Ved fhv. rektor, stiftspræst Mogens Lindhardt.

Foredragene holdes i Garnisons Kirkes menighedshus, Sct. Annæ Plads 4, 1250 K. med efterfølgende frokost. Pris for deltagelse: 300 kr. pr. semester. Tilmelding er nødvendig og skal ske til kordegnekontoret på samme adresse, tlf.: 33 91 27 06 eller e-mail: sll@km.dk   Redaktion: Helene Dam og Claus Oldenburg.