Menighedsråd

Fra menighedsrådet

Søren Holst Bjerregaard ansættes som kirketjener i en 50 % stilling pr. 1. juni 2017.
Der er offentligt menighedsrådsmøde i menighedshusets sal torsdag 24. august kl. 19.
Dagsorden bliver offentliggjort på kirkens udhængstavle og hjemmeside samt fremlagt på kirkens kontor ugen forinden.

Da der kun blev indleveret én kandidatliste til menighedsrådsvalget, bortfaldt afstemningen 8. nov., og følgende blev valgt: Merete C. Westergaard, Peter V. Lütken, Niels Blomgren-Hansen, Susanne Heering, Helle Bonnesen, Vibeke Rasmussen som medlemmer, mens Christel Buchter, Gustav Grüner, Martin R. Klintholm og Jan Pehrsson blev valgt som stedfortrædere. Det nye råd konstituerede sig på det offentlige menighedsrådsmøde onsdag 23. nov. således:

  • Formand, professor Merete C. Westergaard.
  • Næstformand, professor Niels Blomgren-Hansen.
  • Kontaktperson, arkitekt Peter V. Lütken.

 

Menighedsrådsmøde 24.08.2017
Dagsorden
Referat

Menighedsrådsmøde 23.05.2017
Dagsorden 
Referat

Menighedsrådsmøde 22.03.2017
Dagsorden
Referat

Menighedsrådsmøde 23.11.2016
Dagsorden
Referat

Menighedsrådsmøde 01.09.2016
Dagsorden
Referat

Menighedsrådsmøde 26.05.2016
Dagsorden
Referat

Menighedsrådsmøde 17.03.2016
Dagsorden
Referat

Menighedsrådsmøde 24.11.2015
Dagsorden
Referat

Menighedsrådsmøde 18.08.2015
Dagsorden
Referat

Menighedsrådsmøde 21.05.2015
Dagsorden
Referat

Menighedsrådsmøde 24.03.2015
Dagsorden
Referat

Børnehaven
Garnison sogns menigheds børnehave er en lille og rummelig børnehave, der har til huse bag Garnisonskirken, hvilket skaber en hyggelig atmosfære med plads til leg og nærvær. Børnehaven er blevet istandsat i sommeren 2014. Åbningstiden er 7.15- 17.00. www.garnisonsbornehave.dk

Garnisons Kirke er et væsentligt og spændende kirkeligt, kulturelt og socialt kraftcenter karakteriseret ved markant forkyndelse, musikliv på højt niveau i samarbejde med bl.a. Concerto Copenhagen og Ars Nova, væsentlige bidrag til kulturlivet i og uden for lokalområdet (Kirkehøjskole, Kirkebio og tidsskriftet ”Herrens Mark”, der belyser tidens store spørgsmål i et åndshistorisk perspektiv), aktivt menighedsliv med bl.a. tirsdagsmøder med foredrag, sang og musik, og socialt engagement (menighedspleje, børnehave, besøgstjeneste og plejehjem).

Menighedsrådet for Garnisons sogn konstituerede sig 23. november 2016 således:
Formand
Merete C. Westergaard
Ribegade 19, 1. tv. 
2100 København Ø

Næstformand /kasserer
Niels Blomgren-Hansen
Toldbodgade 21, 2
1253 København K

Kontaktperson
Peter V. Lütken
Bredgade 47, 1.th.
1260 København K

Medlem
Helle Bonnesen
Kristianiagade 2
2100 København Ø

Medlem
Susanne Heering
Sundvænget 20
2900 Hellerup

Medlem
Vibeke Rasmussen

Valgt som stedfortrædere:
Christel Buchter
Martin Randrup Klintholm
Gustav Grüner
Jan Pehrsson

Kirkebogsførende sognepræst
Claus Oldenburg
Sct. Annæ Plads 4,
1250 København K

Hjælpepræst Kgl. Konfessionarius
Erik Norman Svendsen
Bjerregårdsvej 16
2500 Valby

Kirkeværge
Gustav Grüner
Rymarksvej 60
2900 Hellerup

Forretningsfører/kirkegårdsleder
Klaus Frederiksen
Garnisons Kirkegård
Dag Hammarskjölds Allé 10
2100 København Ø