Møder

UDFLUGTER & TIRSDAGSMØDER - sammen med Kastels Kirke.

Tirsdag 5. september kl. 14
Vi begynder med en altergangsandagt i kirken, derefter er der kaffebord og så fortæller kunsthistorikeren, mag. art. Bente Scavenius om ’Bybilleder’ fra sin og Bo Tao Michaëlis bog Kunstnernes og forfatternes København, der nu er kommet i 2. oplag. ’Bybilleder’ præsenterer kunstnernes skildringer af København, og på en ny måde fortæller bogen gennem kunsten forskellige perioders syn på byen.

Tirsdag 3. oktober kl. 14
Germanisten og litteraten, universitetslektor Morten Dyssel, der kan både sin Mann og sin Blixen, kan altså også sin Kafka. Med udgangspunkt i fire fortællinger, der på hver sin originale måde forholder sig til centrale dele af både den jødiske og den kristne tradition, fokuserer foredraget på Kafkas kunstneriske behandling af teologisk-filosofiske spørgsmål om skyld, straf, skæbne og sammenhængskraft.

FORELÆSNINGER OVER THOMAS MANN
I regi af Det Danske Thomas Mann Selskab (www.thomasmann.dk) afholdes forelæsninger over Thomas Mann: Josef og hans Brødre, bind I, Jakobs Historier i menighedshuset mandage fra 4. september kl.16-18 og frem til 27. november. Forelæsere: Morten Dyssel og Claus Oldenburg.

Henvendelse til Fl. Zimling: f-zimling@webspeed.dk Læseplan bliver fremlagt.

* * *

KirkeBio
- se særskilt side!

Tirsdag 3. januar kl. 14

Sognepræst Else Hvid fortæller om sit liv og virke – ikke mindst om årene som præst for den danske menighed i London.

 

Tirsdag 7. februar

Er der forskel på at øve sig til koncerter og til indspilninger? Vi har spurgt kirkens formand, pianisten Merete Westergaard, cellisten Ulrikke Høst-Madsen og klarinettisten Søren Birkelund. Alle har grundigt prøvet begge dele, har netop indspillet en CD, og fortæller og spiller denne eftermiddag.

 

Tirsdag 7. marts

Forfatteren, dr. phil. Niels Barfoed, der bor i sognet, fortæller om sin meget anmelderroste bog Benedicte, der udkom i 2013.