26. marts 2022

kl. 10.00

Kirkesangens fornyelse i det 19. og 20. århundrede ved Orlogspræst Peter Thyssen

I begyndelsen af 1800-tallet var sangen i kirken nærmest forsvundet. Men ikke mindst
Grundtvigs salmedigtning betød en enestående genoplivning og fornyelse af kirkesangen
fra midten af 1800-tallet. Grundtvigs salmedigtning frembragte også en lang række nye
melodier – i første omgang melodier i tidens romantiske stil og fra slutningen af 1800-tallet
melodier med inspiration fra middelalderens og reformationstidens kirkemusik. Hovedmanden
bag det sidste var organisten og komponisten Thomas Laub (1852-1927), der stadig tegner
sig for det største antal melodier af en enkeltkomponist i folkekirkens melodirepertoire.
Foredraget vil gøre rede for de principielle tanker, der lå til grund for denne kirkesangsfornyelse og stille spørgsmålet, hvorvidt disse tanker også kan siges at have gyldighed i dag.