26. februar 2022

kl. 10.00

Kirkesangens historie fra de tidligste tider indtil det 18. århundrede ved Sognepræst Michael Hemmingsen

Et levende gudsforhold tager afsæt i kirkesangen og kirkemusikken, som er fundamentet
i den kristne kirkes liv. Michael Hemmingsen tager os helt tilbage til Salmernes bog i Det
gamle Testamente, de hymniske afsnit i Det nye Testamente over Gregoriansk munkesang
og Middelalderens folkeviser frem til reformationens menighedssang og ender med salmedigteren Thomas Kingo.