24. april 2021

kl. 10.00

Kirkesangens fornyelse i det 19. og 20. århundrede. Ved Orlogspræst Peter Thyssen

I begyndelsen af 1800-tallet var sangen i kirken nærmest forsvundet. Men ikke mindst Grundtvigs salmedigtning betød en enestående genoplivning og fornyelse af kirkesangen fra midten af 1800-tallet. Grundtvigs salmedigtning frembragte også en lang række nye melodier – i første omgang melodier i tidens romantiske stil og fra slutningen af 1800-tallet melodier med inspiration i middelalderens og reformationstidens kirkemusik. Hovedmanden bag det sidste var organisten og komponisten Thomas Laub (1852-1927), der stadig tegner sig for det største antal melodier af en enkeltkomponist i folkekirkens melodirepertoire. Foredraget vil gøre rede for de principielle tanker, der lå til grund for denne kirkesangsfornyelse – og stille spørgsmålet, hvorvidt disse tanker også kan siges at have gyldighed i dag.