20. marts 2021

kl. 10.00

Kirkesangens historie fra de tidligste tider indtil det 18. århundrede. Ved Sognepræst Michael Hemmingsen

Et levende gudsforhold tager afsæt i kirkesangen og kirkemusikken, som er fundamentet i den kristne kirkes liv. Michael Hemmingsen tager os helt tilbage til Salmernes bog i Det gamle Testamente, de hymniske afsnit i Det nye Testamente over Gregoriansk munkesang og Middelalderens folkeviser frem til reformationens menighedssang og ender med salmedigteren Thomas Kingo