20. september 2022

kl. 14.00

Sang- og musikeftermiddag d. 20. september

Den første af efterårets sangeftermiddage v. organist

Hans Westenholz. Vi synger såvel ældre som nye salmer

og sange i menighedshusets sal. Alle er velkomne og der

indtages en forfriskning undervejs.