6. oktober 2021

kl. 19.30

Thomas Mann og det uroprindelige – med stadigt sideblik til Knud Rasmussen

Foredrag i regi af Det Danske Thomas Mann Selskab. Foredragsholder: Knud Michelsen. Entré for ikke-medlemmer: 50 Kroner.