14. marts 2023

kl. 14.00

Ronny Andersen: Løver, elefanter, hjerter og vildmænd – heraldikkens verden.

Historiker og heraldiker Ronny Andersen er kgl. våbenmaler og særlig sagkyndig
i heraldiske spørgsmål i Kongehusets Ordenskapitel, og er der ansvarlig for at
komponere og male våbenskjolde for Riddere af Elefantordenen og Storkors
af Dannebrogordenen samt rådgivende i alle heraldiske spørgsmål.
Ronny Andersen er også arkivar og heraldisk konsulent i Rigsarkivet, hvor han
blandt andet behandler spørgsmål om brug af rigsvåbenet og kongekronen samt
er ansvarlig for rådgivning af offentlige myndigheder om brug af våbenskjolde,
segl og emblemer. Privat virker Ronny Andersen derudover som heraldisk
kunstner. I dette foredrag vil han fortælle om heraldikkens fascinerende verden, våbenskjoldenes historie fra middelalderen
til i dag og om sit arbejde i en helt særlig verden af symboler og traditioner.