Kirkehøjskole i Holmens & Østerbro Provsti

 

KIRKEHØJSKOLEN – i Holmens & Østerbro Provsti
Hovedtemaet er  ’Ligheder og uligheder os internt – sagligt set!’

Dansk kirkeliv

  • Lørdag den 30. marts kl. 10: En statsmands bekendelser - et afskedsforedrag. Ved Claus Oldenburg
Foredragene holdes i Garnisons Kirkes menighedshus med efterfølgende frokost.
Pris for deltagelse: 300 kr. pr. semester. Tilmelding er nødvendig og skal ske til
kordegnekontoret på samme adresse, tlf.: 33 91 27 06 eller e-mail: sll@km.dk
Redaktion: Helene Dam, Else Hviid, Sahra L. Lindeberg og Claus Oldenburg.