KirkeBio København 2018-2019

Velkommen til en ny sæson KirkeBio København, hvor der i år er historiske film og animationsfilm, sørgelige film og sjove film, stille film og actionfyldte film på programmet. Først og fremmest er der film at tale om - film, der ofte fortæller os noget om fortiden og altid får os til at reflektere over samtiden.

Tid og sted: Filmene vises den første mandag i måneden kl. 16:00 i Sankt Jakobs Kirkes Sognegård, Østerbrogade 59. Datoer: 2. sept., 7. okt., 4. nov., 2. dec. - samt i 2020 d. 6. jan., 3. feb., 2. marts, 6. april, 4. maj.

Medlemskab: KirkeBio er organiseret som en filmklub. Kun medlemmer har adgang. Medlemskab for hele sæsonen med start 2. september 2019 koster 300 kr. - efter 2. december 2019 er prisen 200 kr.. Du bliver medlem ved at indbetale kontingentet til vor bank på reg. nr. 5013 - konto nr. 1400603. Oplys venligst navn samt e-mailadresse og/eller telefonnummer.

Bemærk: Der kan ikke betales kontant på Sankt Jakobs kirkekontor, men evt. forud for en forestilling.

Kontakt: Fra 20. august træffes kirkebio-koordinator Astrid Skov-Jakobsen: astridskovjakobsen@gmail.com / tlf. 2230 8889 kl. 16-18.

Program: Hele programmet med alle oplysninger om film og medlemskab - og med forbehold for ændringer - Klik her!

Introduktion: Filmene får en kort intro med på vejen, og efter filmen er der mulighed for at deltage i en drøftelse af filmen – og evt. spisning.

Formål: Filmklubben er et samarbejde mellem sogne i Holmens og Østerbro Provsti. Det er klubbens formål at vise film, som formidler gode historier med "noget på hjerte" – eksistentielle og medmenneskelige temaer, som engagerer og vækker til eftertanke og diskussion. Hver film får en kort introduktion med på vejen, og der indbydes altid til samvær og samtale efter filmvisningen.

Arbejdsudvalg: Rasmus Nøjgaard (Sankt Jakobs Kirke), Niels Blomgren-Hansen og Merete C. Westergaard (Garnisonskirken), Johan Haastrup (medarbejder) og Astrid Skov-Jakobsen (koordinator).

1. juli 2017