Kirkehøjskole i Holmens & Østerbro Provsti

 

KIRKEHØJSKOLEN – i Holmens & Østerbro Provsti
Hovedtemaet er  ’Ligheder og uligheder os internt – sagligt set!’ I efteråret har vi inviteret tre væsentlige kritikere af 'religion, kristendom og kirke' indenfor. Der skulle jo gerne være højt til loftet:

Lørdag 28. september kl. 10: Teologen Thorkild Grosbøll om sin helt særlige position i forhold til problemstillingen.

Lørdag 26. oktober: Redaktør Alberte Meldal, DR, der både er ateist og teologisk kyndig, om den moderne ambivalens.

Lørdag 23. november: Mag.art. og redaktionschef Anne Sophia Hermansen om mediernes holdning til samme problemkreds.

Foredragene holdes i Garnisons Kirkes menighedshus med efterfølgende frokost.

Pris for deltagelse: 300 kr. pr. semester. Tilmelding er nødvendig og skal ske til
kordegnekontoret på samme adresse, tlf.: 33 91 27 06 eller e-mail: sll@km.dk
Redaktion: Helene Dam, Else Hviid, Sahra L. Lindeberg og Claus Oldenburg.