Kirkehøjskole i Holmens & Østerbro Provsti

 

KIRKEHØJSKOLEN – i Holmens & Østerbro Provsti
Hovedtemaet er  ’Ligheder og uligheder os internt – sagligt set!’

 

Foredragene holdes i Garnisons Kirkes menighedshus med efterfølgende frokost.

Pris for deltagelse: 300 kr. pr. semester. Tilmelding er nødvendig og skal ske til
kordegnekontoret på samme adresse, tlf.: 33 91 27 06 eller e-mail: sll@km.dk
Redaktion: Helene Dam, Else Hviid, Sahra L. Lindeberg og Claus Oldenburg.