Møder

UDFLUGTER & TIRSDAGSMØDER - sammen med Kastels Kirke.

Tirsdag 3. september kl. 14
Som sæsonstart indleder vi med en kort altergangsandagt i kirken, derefter er der kaffebord i menighedshusets sal, og så fortæller den internationalt anerkendte danske arkitekt og beplanlægger Jan Gehl om sit skelsættende arbejde i denne verdens store byer.
Tirsdag 1. oktober kl. 14
Pens. Lektor og skolehistoriker Jens Tommerup fortæller om den markante skoleleder Gottlieb Christensen og Gammelholm Skole - én af eleverne på denne meget specielle skole i lokalområdet var såmænd Niels Bohr.
Tirsdag 5. november kl. 14
Den nye præst ved kirken fortæller om sit liv og virke.
Tirsdag 3. december kl. 14
Pastor emer. Thorkild Thaning kender sin Bergmann og holder foredrag om 'Fanny og Alexander'.

FORELÆSNINGER OVER THOMAS MANN

Den annoncerede forelæsningsrække over 'Demokrati og humanisme i Thomas Manns forfatterskab' er flyttet til Trinitatis kirkes sognegård i Fiolstræde. Samme tid og pris. Henvendelse til Fl. Zimling: f-zimling@webspeed.dk

* * *

KirkeBio
- se særskilt side!

Tirsdag 3. januar Forfatteren kl. 14

Sognepræst Else Hvid fortæller om sit liv og virke – ikke mindst om årene som præst for den danske menighed i London.

 

Tirsdag 7. februar

Er der forskel på at øve sig til koncerter og til indspilninger? Vi har spurgt kirkens formand, pianisten Merete Westergaard, cellisten Ulrikke Høst-Madsen og klarinettisten Søren Birkelund. Alle har grundigt prøvet begge dele, har netop indspillet en CD, og fortæller og spiller denne eftermiddag.

 

Tirsdag 7. marts

Forfatteren, dr. phil. Niels Barfoed, der bor i sognet, fortæller om sin meget anmelderroste bog Benedicte, der udkom i 2013.