Foredrag/kirkehøjskole

Kirkehøjskolen er et samarbejde med Holmens Kirke og Frederiks Kirken og foregår i Garnisons Kirkes menighedshus
Pris: 300 kr. pr. semester inklusiv frokost. Tilmelding er nødvendig og skal ske til kordegnekontoret på tlf.: 33 91 27 06  eller e-mail: sll@km.dk


29. oktober 2022
kl. 10.00

Kirkehøjskole: Identitet og søgen efter ens rolle i livet: Morten Dyssel om Thomas Mann

Hvem er jeg? Om fænomenet åben identitet i Thomas Manns mytiske dannelsesroman Josef og hans brødre,
Thomas Manns bibelhistoriske romanværk Josef og hans brødre, er en fascinerende
og underholdende fortælling om mennesket som et til alle tider gådefuldt, modsigelsesfyldt væsen. Foredraget fokuserer
på romanens betragtninger over og belysninger af, hvad menneskelig individualitet egentlig er.
Hvor vi i dag sædvanligvis antager, at en person kun kan være én og ellers ingen, tales og fortælles der i Josef og hans brødre
om fænomenet ’en åben identitet’, nemlig en livsopfattelse, der ser det enkelte menneskes opgave i at udfylde et mytisk skema
med nutid og lade det blive til kød igen. Med særligt fokus på hoved- og titelpersonen vil
der blive givet eksempler på, at Josef ikke blot er et i sig selv indesluttet individ, men
også er en figur, der bevidst træder i mangfoldige mytiske fodspor og tilmed fremstår
som en præfiguration af Kristus.
Hvad vi kan stille op med en så ejendommelig identitetsforståelse i dag, giver foredragsholderen et personligt bud på.


26. november 2022
kl. 10.00

Kirkehøjskole: Identitet og søgen efter ens rolle i livet: Jørgen Stormgaard om Karen Blixens “Drømmerne”

Fortællingen ’Drømmerne’ er en af Karen Blixens mest spændende tekster, og den
er i dag mere højaktuel end nogensinde.
Det overordnede tema er IDENTITET, og i fortællingens univers støder vi på en
række personer, der er faret vild i livet eller udelukkende lader sig definere af
ydre forhold.
Spørgsmålet ’Hvem er jeg?’ gentages adskillige gange, og fortællingens ærinde
er at give et svar på, hvordan man finder sit ståsted i livet med udgangspunkt i
den indre kerne, som er en nødvendighed, hvis ens personlighed skal være
andet end ”til Dagens Notering”, som det hedder i Den afrikanske Farm.