Foredrag/kirkehøjskole

Kirkehøjskolen er et samarbejde med Holmens Kirke og Frederiks Kirken og foregår i Garnisons Kirkes menighedshus
Pris: 300 kr. pr. semester. Tilmelding er nødvendig og skal ske til kordegnekontoret på tlf.: 33 91 27 06  eller e-mail: sll@km.dk


24. april 2021
kl. 10.00

Kirkesangens fornyelse i det 19. og 20. århundrede. Ved Orlogspræst Peter Thyssen. FLYTTET TIL FORÅRET 2022

I begyndelsen af 1800-tallet var sangen i kirken nærmest forsvundet. Men ikke mindst Grundtvigs salmedigtning betød en enestående genoplivning og fornyelse af kirkesangen fra midten af 1800-tallet. Grundtvigs salmedigtning frembragte også en lang række nye melodier – i første omgang melodier i tidens romantiske stil og fra slutningen af 1800-tallet melodier med inspiration i middelalderens og reformationstidens kirkemusik. Hovedmanden bag det sidste var organisten og komponisten Thomas Laub (1852-1927), der stadig tegner sig for det største antal melodier af en enkeltkomponist i folkekirkens melodirepertoire. Foredraget vil gøre rede for de principielle tanker, der lå til grund for denne kirkesangsfornyelse – og stille spørgsmålet, hvorvidt disse tanker også kan siges at have gyldighed i dag.


5. juni 2021
kl. 10.00

Nye salmer i den danske gudstjeneste. Ved Professor Inge Marstal og Sognepræst Rasmus Nøjgaard. FLYTTET TIL FORÅRET 2022

Højmessen er en salmegudstjeneste, og vores salmebog er både fælleseje og en folkelig sangskat fra hele kirkens historie. Sådan må det gerne blive ved med at være, men det kræver stort mod, da vi kun kan fastholde traditionen gennem fornyelse. Også Grundtvigs salmer havde en premiere. I de seneste 50 år er der skrevet langt over 16.000 nye salmer. Vi vil se nærmere på en del af dem, og give et bud på hvilke, der har kvaliteten til at supplere traditionen.