Navngivning

blomster

Barnet kan navngives enten ved dåb eller ved udstedelse af navneattest til forældrene. Navngivningen sker ved elektronisk anmeldelse på www.borger.dk med NEM-id. og barnet skal navngives senest 6 mdr. efter fødslen.

Kirkekontoret sender oplysning om fødsel og navngivning til Folkeregistret/ CPR.