Menighedsråd

prædeikestol_detalje

Garnisonskirkens menighedsråd  konstituerede sig d. 17. november 2020 med tiltrædelse 1. søndag i advent 2020

Formand Jens Christian Grøndahl

Næstformand Jan Pehrsson

Kontaktperson Marianne Skodborggaard

Kasserer Gert Lorenzen

Medlem Vibeke Hougaard

Medlem Lasse Harkjær

Stedfortræder Gustav Grüner

Stedfortræder Karen Voigt Steffensen

Stedfortræder Annie Graae

Stedfortræder Michael Fornitz

Kirkebogførende sognepræst Jacob Ørsted

Kirkeværge Gustav Grüner

Forretningsfører/kirkegårdsleder Klaus Frederiksen

 

Næste menighedsrådsmøde: Den 16. januar kl. 9 – 14

Dagsorden bliver offentliggjort på kirkens udhængstavle og hjemmeside samt fremlagt på kirkens kontor ugen forinden.


Menighedsrådsmøde 17.11.2020
Dagsorden
Referat

Menighedsrådsmøde 3.9.2020
Dagsorden
Referat

Menighedsrådsmøde 11.6.2020
Dagsorden
Referat

Menighedsrådsmøde 29.4.2020
Dagsorden
Referat

Menighedsrådsmøde 10.3.2020
Dagsorden
Referat

Menighedsrådsmøde 6.2.2020
Dagsorden
Referat

Menighedsrådsmøde 28.11.2019
Dagsorden
Referat

Menighedsrådsmøde 7.11.2019
Dagsorden
Referat

Menighedsrådsmøde 29.9.2019
Dagsorden
Referat

Menighedsrådsmøde 8.5.2019
Dagsorden
Referat

Menighedsrådsmøde 7.3.2019
Dagsorden
Referat

Menighedsrådsmøde 8.11.2018
Dagsorden
Referat

Menighedsrådsmøde 9.10.2018
Referat

Menighedsrådsmøde 28.08.2018
Dagsorden
Referat

Menighedsrådsmøde 16.05.2018
Dagsorden
Referat

Menighedsrådsmøde 21.03.2018
Dagsorden
Referat

Menighedsrådsmøde 23.11.2017
Dagsorden 
Referat

Menighedsrådsmøde 24.08.2017
Dagsorden Referat

Menighedsrådsmøde 23.05.2017
Dagsorden 
Referat

Menighedsrådsmøde 22.03.2017
Dagsorden 
Referat

Menighedsrådsmøde 23.11.2016
Dagsorden 
Referat

Menighedsrådsmøde 01.09.2016
Dagsorden 
Referat

Menighedsrådsmøde 26.05.2016
Dagsorden 
Referat

Menighedsrådsmøde 17.03.2016
Dagsorden 
Referat

Menighedsrådsmøde 24.11.2015
Dagsorden 
Referat

Menighedsrådsmøde 18.08.2015
Dagsorden 
Referat

Menighedsrådsmøde 21.05.2015
Dagsorden 
Referat

Menighedsrådsmøde 24.03.2015
Dagsorden
Referat

Børnehaven
Garnison sogns menigheds børnehave er en lille og rummelig børnehave, der har til huse bag Garnisonskirken, hvilket skaber en hyggelig atmosfære med plads til leg og nærvær. Børnehaven er blevet istandsat i sommeren 2014. Åbningstiden er 7.15- 17.00. www.garnisonsbornehave.dk

Garnisons Kirke er et væsentligt og spændende kirkeligt, kulturelt og socialt kraftcenter karakteriseret ved markant forkyndelse, musikliv på højt niveau i samarbejde med bl.a. Concerto Copenhagen og Ars Nova, væsentlige bidrag til kulturlivet i og uden for lokalområdet (Kirkehøjskole, Kirkebio og tidsskriftet ”Herrens Mark”, der belyser tidens store spørgsmål i et åndshistorisk perspektiv), aktivt menighedsliv med bl.a. tirsdagsmøder med foredrag, sang og musik, og socialt engagement (menighedspleje, børnehave, besøgstjeneste og plejehjem).D