Menighedsråd

prædeikestol_detalje

Garnisonskirkens menighedsråd  konstituerede sig d. 23. november 2023 med tiltrædelse 1. søndag i advent 2023

Formand Jens Christian Grøndahl (jcg.vad@mail.dk)

Næstformand Jan Pehrsson (jan_pehrsson@mail.tele.dk)

Kontaktperson Marianne Skodborggaard (mskodborggaard@hotmail.com)

Kasserer Gert Lorenzen (gertlorenzen@me.com)

Medlem Vibeke Hougaard

Medlem og formand for valgudvalget Gustav Grüner

Stedfortræder Karen Voigt Steffensen

Stedfortræder Annie Graae

Stedfortræder Michael Fornitz

Kirkebogførende sognepræst Jacob Ørsted (jo@km.dk)

Kirkeværge Gustav Grüner (gruener@mail.dk)

Forretningsfører/kirkegårdsleder Klaus Frederiksen (kjf@km.dk)

 

Næste menighedsrådsmøde: Den 5. september kl. 18.30 

Menighedsrådsmøde: 30.05.2024

Referat

Menighedsrådsmøde 19.03.2024

Referat

Menighedsrådsmøde 25.01.2024

Referat

Menighedsrådsmøde 23.11.2023

Referat

Menighedsrådsmøde 04.10.2023

Referat

Menighedsrådsmøde 31.08.2023

Referat

Menighedsrådsmøde (ekstraordinært) 09.06.2023

Referat

Menighedsrådsmøde 25.05.2023

Referat

Menighedsrådsmøde 09.03.2023

Referat

Menighedsrådsmøde 12.01.2023

Referat

Menighedsrådsmøde 03.11.2022

Referat

Menighedsrådsmøde 13.10.2022

Referat

Menighedsrådsmøde 01.09.2022

Referat

Menighedsrådsmøde 01.06.2022

Referat

Menighedsrådsmøde 17.01.2022

Referat

Menighedsrådsmøde 20.01.2022

Referat

Menighedsrådsmøde 25.11.2021

Referat

Menighedsrådsmøde 2.11.2021

Referat

Menighedsrådsmøde 12.10.2021

Referat

Menighedsrådsmøde 26.08.2021

Referat

Menighedsrådsmøde 25.04.2021 

Referat

Menighedsrådsmøde 13.03.2021
Referat

Menighedsrådsmøde 17.11.2020
Referat

Menighedsrådsmøde 3.9.22020
Referat

Menighedsrådsmøde 11.6.2020
Referat

Menighedsrådsmøde 29.4.2020
Referat

Menighedsrådsmøde 10.3.2020
Referat

Menighedsrådsmøde 6.2.2020
Referat

Menighedsrådsmøde 28.11.2019
Referat

Menighedsrådsmøde 7.11.2019
Referat

Menighedsrådsmøde 29.9.2019
Referat

Menighedsrådsmøde 8.5.2019
Referat

Menighedsrådsmøde 7.3.2019
Referat

Menighedsrådsmøde 8.11.2018
Referat

Menighedsrådsmøde 9.10.2018
Referat

Menighedsrådsmøde 28.08.2018
Referat

Menighedsrådsmøde 16.05.2018
Referat

Menighedsrådsmøde 21.03.2018
Referat

Menighedsrådsmøde 23.11.2017
Referat

Menighedsrådsmøde 24.08.2017
Referat

Menighedsrådsmøde 23.05.2017
Referat

Menighedsrådsmøde 22.03.2017
Referat

Børnehaven
Garnison sogns menigheds børnehave er en lille og rummelig børnehave, der har til huse bag Garnisonskirken, hvilket skaber en hyggelig atmosfære med plads til leg og nærvær. Børnehaven er blevet istandsat i sommeren 2014. Åbningstiden er 7.15- 17.00. www.garnisonsbornehave.dk

Garnisons Kirke er et væsentligt og spændende kirkeligt, kulturelt og socialt kraftcenter karakteriseret ved markant forkyndelse, musikliv på højt niveau i samarbejde med bl.a. Concerto Copenhagen og Ars Nova, væsentlige bidrag til kulturlivet i og uden for lokalområdet (Kirkehøjskole, Kirkebio og tidsskriftet ”Herrens Mark”, der belyser tidens store spørgsmål i et åndshistorisk perspektiv), aktivt menighedsliv med bl.a. tirsdagsmøder med foredrag, sang og musik, og socialt engagement (menighedspleje, børnehave, besøgstjeneste og plejehjem).D5