Menighedsråd

prædeikestol_detalje

Garnisonskirkens nye menighedsråd  konstituerede sig d. 17. november 2020 med tiltrædelse 1. søndag i advent 2020

Formand Jens Christian Grøndahl

Næstformand Jan Pehrsson

Kontaktperson Marianne Skodborggaard

Kasserer Gert Lorenzen

Medlem Vibeke Hougaard

Medlem Lasse Harkjær

Stedfortræder Gustav Grüner

Stedfortræder Karen Voigt Steffensen

Stedfortræder Annie Graae

Stedfortræder Michael Fornitz

Kirkebogførende sognepræst Jacob Ørsted

Kirkeværge Gustav Grüner

Forretningsfører/kirkegårdsleder Klaus Frederiksen

 

Næste menighedsrådsmøde: Den 16. januar kl. 9 – 14

Dagsorden bliver offentliggjort på kirkens udhængstavle og hjemmeside samt fremlagt på kirkens kontor ugen forinden.

Menighedsrådet for Garnisons sogn:

Formand
Helle Bonnesen
Kristianiagade 2
2100 København Ø

Næstformand /kasserer
Niels Blomgren-Hansen 
Toldbodgade 21, 2 
1253 København K

Kontaktperson
Peter V. Lütken 
Bredgade 47, 1.th. 
1260 København K

Medlem
Merete C. Westergaard
Ribegade 19, 1. tv. 
2100 København Ø

Medlem
Susanne Heering 
Sundvænget 20
2900 Hellerup

Medlem
Vibeke Hougaard

Valgt som stedfortrædere:
Christel Buchter
Martin Randrup Klintholm
Gustav Grüner
Jan Pehrsson

Kirkebogsførende sognepræst
Jacob Ørsted
Sct. Annæ Plads 4, 
1250 København K

Kirkeværge 
Gustav Grüner 
Rymarksvej 60 
2900 Hellerup

Forretningsfører/kirkegårdsleder 
Klaus Frederiksen 
Garnisons Kirkegård 
Dag Hammarskjölds Allé 10 
2100 København Ø

Menighedsrådsmøde 17.11.2020
Dagsorden
Referat

Menighedsrådsmøde 3.9.2020
Dagsorden
Referat

Menighedsrådsmøde 11.6.2020
Dagsorden
Referat

Menighedsrådsmøde 29.4.2020
Dagsorden
Referat

Menighedsrådsmøde 10.3.2020
Dagsorden
Referat

Menighedsrådsmøde 6.2.2020
Dagsorden
Referat

Menighedsrådsmøde 28.11.2019
Dagsorden
Referat

Menighedsrådsmøde 7.11.2019
Dagsorden
Referat

Menighedsrådsmøde 29.9.2019
Dagsorden
Referat

Menighedsrådsmøde 8.5.2019
Dagsorden
Referat

Menighedsrådsmøde 7.3.2019
Dagsorden
Referat

Menighedsrådsmøde 8.11.2018
Dagsorden
Referat

Menighedsrådsmøde 9.10.2018
Referat

Menighedsrådsmøde 28.08.2018
Dagsorden
Referat

Menighedsrådsmøde 16.05.2018
Dagsorden
Referat

Menighedsrådsmøde 21.03.2018
Dagsorden
Referat

Menighedsrådsmøde 23.11.2017
Dagsorden 
Referat

Menighedsrådsmøde 24.08.2017
Dagsorden Referat

Menighedsrådsmøde 23.05.2017
Dagsorden 
Referat

Menighedsrådsmøde 22.03.2017
Dagsorden 
Referat

Menighedsrådsmøde 23.11.2016
Dagsorden 
Referat

Menighedsrådsmøde 01.09.2016
Dagsorden 
Referat

Menighedsrådsmøde 26.05.2016
Dagsorden 
Referat

Menighedsrådsmøde 17.03.2016
Dagsorden 
Referat

Menighedsrådsmøde 24.11.2015
Dagsorden 
Referat

Menighedsrådsmøde 18.08.2015
Dagsorden 
Referat

Menighedsrådsmøde 21.05.2015
Dagsorden 
Referat

Menighedsrådsmøde 24.03.2015
Dagsorden
Referat

Børnehaven
Garnison sogns menigheds børnehave er en lille og rummelig børnehave, der har til huse bag Garnisonskirken, hvilket skaber en hyggelig atmosfære med plads til leg og nærvær. Børnehaven er blevet istandsat i sommeren 2014. Åbningstiden er 7.15- 17.00. www.garnisonsbornehave.dk

Garnisons Kirke er et væsentligt og spændende kirkeligt, kulturelt og socialt kraftcenter karakteriseret ved markant forkyndelse, musikliv på højt niveau i samarbejde med bl.a. Concerto Copenhagen og Ars Nova, væsentlige bidrag til kulturlivet i og uden for lokalområdet (Kirkehøjskole, Kirkebio og tidsskriftet ”Herrens Mark”, der belyser tidens store spørgsmål i et åndshistorisk perspektiv), aktivt menighedsliv med bl.a. tirsdagsmøder med foredrag, sang og musik, og socialt engagement (menighedspleje, børnehave, besøgstjeneste og plejehjem).D