Tirsdagsmøder

Tirsdagsmøderne arrangeres i et samarbejde mellem Kastelskirken og Garnisonskirken og foregår i Garnisonskirkens mødesal på Skt. Annæ Plads 4.


6. december 2022
kl. 14.00

Birgitte Kvist Poulsen: Provst i Holmens kirke

Holmens og Østerbro Provstis nye provst præsenterer sig

Birgitte Kvist Poulsen tiltrådte den 15. september sidste år som provst i Holmens og Østerbro Provsti. Hun har haft otte års mesterlære som ledende sognepræst på Vesterbro Sogn, landet største sogn.

 


10. januar 2023
kl. 14.00

Lisbeth Smedegaard Andersen om bogen “Bibelens kvinder”

Teolog, salmedigter og kunsthistoriker Lisbeth Smedegaard Andersen.
Bibelen er skrevet af mænd og for mænd; gennem århundreder fandt
ingen det påfaldende, at kvinderne blev skrevet ud af historien, når der ikke var
brug for dem.
I disse år er der voksende interesse for at lære de bibelske kvinder at kende og give
dem deres historie tilbage. Det er ærindet i Lisbeth Smedegaard Andersen helt
nye bog: “Bibelens kvinder”. Her trækkes Bibelens væsentligste kvindeskikkelser
frem i lyset. De fortælles af forfatteren, som også lader billedkunsten vise skiftende tiders fortolkninger af kvindernes
roller. “En diskret frigørelseshistorie fortalt af en alt andet end højtråbende
feminist”, skrev en anmelder.


14. februar 2023
kl. 14.00

Bertel Haarder

Bertel Haarder tager udgangspunkt i sin seneste bog ”En frygtløs tænker og taler
om kultur, kamp og kærlighed – kristne sindsbilleder.


14. marts 2023
kl. 14.00

Ronny Andersen: Løver, elefanter, hjerter og vildmænd – heraldikkens verden.

Historiker og heraldiker Ronny Andersen er kgl. våbenmaler og særlig sagkyndig
i heraldiske spørgsmål i Kongehusets Ordenskapitel, og er der ansvarlig for at
komponere og male våbenskjolde for Riddere af Elefantordenen og Storkors
af Dannebrogordenen samt rådgivende i alle heraldiske spørgsmål.
Ronny Andersen er også arkivar og heraldisk konsulent i Rigsarkivet, hvor han
blandt andet behandler spørgsmål om brug af rigsvåbenet og kongekronen samt
er ansvarlig for rådgivning af offentlige myndigheder om brug af våbenskjolde,
segl og emblemer. Privat virker Ronny Andersen derudover som heraldisk
kunstner. I dette foredrag vil han fortælle om heraldikkens fascinerende verden, våbenskjoldenes historie fra middelalderen
til i dag og om sit arbejde i en helt særlig verden af symboler og traditioner.