Tirsdagsmøder

Tirsdagsmøderne arrangeres i et samarbejde mellem Kastelskirken og Garnisonskirken og foregår i Garnisonskirkens mødesal på Skt. Annæ Plads 4.


4. maj 2021
kl. 14.00

Vejen fra ide til bog. Ved redaktør Charlotte Ekstrand, Forlaget Eksistensen AFLYST

Når forfatteren har en ide, går han til forlagets redaktør. Når redaktøren har en ide, går hun til forfatteren. Den seneste række udgivelser fra Eksistensen under navnet “Kristendommen ifølge …” er en af Charlotte Ekstrands mange ideer, hvor hun selv er ude og finde skribenterne. Derfra er vejen langtfra lige, for der er tidsfrister og bogstavtyper, økonomi og forside, bagsidetekst og papirvalg. Boldene, der skal falde på plads, er mange inden du kære læser, har bogen i din hånd.


26. maj 2021
kl. 14.00

Lille udflugt: Den Tysk Reformerte Kirke

Vi mødes ved den Tysk Reformerte Kirke tirsdag den 26. maj kl. 14 til rundvisning, hvorefter der bydes på kaffe og kage.

Tilmelding til kirken kontor senest den 18. maj.


8. juni 2021
kl. 14

Der er en verden til forskel på at forvente og så erfare. Ved Jens Christian Grøndahl og Bo Heide-Ottosen

Efter fire en halv måned på posten som Menighedsrådsformænd gør Bo Heide-Ottosen fra Kastelskirken og Jens Christian Grøndahl fra Garnisonskirken status og udveksler erfaringer. For hvem er det egentlig der har ledelses- og beslutningsmyndigheden i Folkekirken? Og handler det i sidste ende ikke om forholdet mellem kirke og stat?


23. juni 2021
kl. 10.00

Store udflugt: Andelsbyen Nyvang i Holbæk

Turen går til Holbæk, Andelsbyen Nyvang, hvor vi både spiser frokost og indtager eftermiddagskaffen inden, inden vi kører hjem.

Vi mødes ved Garnisons Kirke kl. 10 og er hjemme igen kl. 17. Tilmelding til kirkens kontor senest den 15. juni. Pris 300 kr.