Dødsfald

gravsted

Ved ønske om bisættelse eller begravelse i Garnisons Kirke rettes henvendelse til sognepræst Jacob Ørsted på telefon: 30 31 06 78. (Fri mandag)